Feleségemmel végérvényesen megromlott kapcsolatunk, 10 év házasság után válni szeretnénk. Egy közös fiúgyermekünk van. Jelenleg közös háztartásban élünk, közös vagyonunk azonban nincsen. Feltétlenül a lakcímünk szerinti bíróságon kell a válókeresetet benyújtani? Van jelentősége annak, hogy ki nyújtja be a keresetet?  Milyen dokumentumokat szükséges mellékelni a keresethez? Mik azok a főbb szempontok, amit a bíróság egy gyermekelhelyezési perben figyelembe vesz?

Válasz:

Feltétlenül a lakcímünk szerinti bíróságon kell a válókeresetet benyújtani?
Az a bíróság, amelynek területén az alperes lakik főszabályként az illetékes bíróság. Házassági perben az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt.

Van e jelentősége annak, hogy ki nyújtja be a keresetet? Előnyt élvez-e a felperes a majdani bírói döntéseknél?
Aki benyújtja a keresetet, az a felperes. Főszabályként a felperes előlegezi a költségeket és a bizonyítási tehernél is a költségviselés szempontjából rá többlet teher hárulhat. (elsősorban vagyonjogi kérdéseknél) Ennek csak egy elhúzódó peres eljárás esetén lehet jelentősége, egyezségnél nincs jelentősége. Fontos szabály, hogy a felperesnek az első tárgyaláson mindenképpen meg kell jelennie a bíróság előtt. Egyébként nincs jelentősége. Nincs olyan, hogy aki megindítja a pert, az nagyobb eséllyel kapja a gyermeket vagy hasonló.

Milyen dokumentumokat szükséges mellékelni a keresethez?
Házassági anyakönyvi kivonat, a gyermek születési anyakönyvi kivonata. Utolsó közös lakhelyről tulajdoni lap szokott még kelleni. Ezek általában mindig kellenek. A konkrét ügy függvényében további dokumentumok is felmerülhetnek.

Mik azok a főbb szempontok, amit a bíróság egy gyermekelhelyezési perben figyelembe vesz?
A konkrét ügy egyedi körülményeit a bíróság vizsgálja, erre van a bizonyítási eljárás. A bizonyítási eljárás eredményét a kérdésben foglalt elvekre tekintettel szűri le a bíróság. Tehát pl a gyermek testi fejlődése annál a szülőnél nem megfelelő, akinél nem kapja meg a számára szükséges és megfelelő táplálékot. Pl. ha a  gyermek hosszabb időre egyedül van hagyva, az is veszélyezteti a fentieket. Amennyiben vitás a szülői felügyeleti jog, ott a bizonyítás során igazságügyi szakértő kerül bevezetésre a perbe, aki vizsgálja a gyermeket és a szülők nevelési képességeit is.

Válaszadó:

A választ dr. Turek Zoltán válóperes ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?