Kérjük, olvassa el az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési nyilatkozatot a szolgáltatásaink igénybevételéhez

Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltatás
a) A www.valoperes-ugyved.hu domain alatt található weboldalon ügyviteli szolgáltatás és információs szolgáltatás érhető el.
b) Az információs szolgáltatás során a weboldal minden látogatója szabadon olvashatja a weboldalon közzétett tartalmakat.
c) Az ügyviteli szolgáltatás során a weboldalon regisztráló személy (Megbízó) megbízza az Tóth Mihály EV (1136 BUDAPEST 13 ker. HEGEDŰS GYULA UTCA 40. FSZ/1., Nyilvántartási szám: 57695114, ASz: 59646848141) megbízottat, hogy számára végezzen kutatási- és időpontegyeztetési- valamint információs szolgáltatásokat. Az információs szolgáltatásban a Megbízó a válással kapcsolatos információs füzeteket kap(hat) meg nyomtatott és/vagy online formában. A kutatási szolgáltatás során a Megbízó számára megfelelő ügyvédet és/vagy ügyvédi irodát keres a Megbízott, amely el tudja látni a képviseletét. Az időpontegyeztetési szolgáltatás során a Megbízott a Megbízó számára időponto(ka)t egyeztet a felkutatott ügyvéddel/ügyvédekkel. Az ügyviteli szolgáltatás díja egyszeri 20.000 Ft,amely tartalmazza az ÁFA összegét.

2. Ügyviteli szolgáltatás igénybevétele
a) Az 1./c pontban leírt szolgáltatást bármely cselekvőképes személy igénybe veheti, aki a weboldalon ezirányú igényét a felkínált űrlapok egyikén legalább jelzi. Az űrlap kitöltése megrendelésnek minősül, amennyiben minden adatsorát megfelelően töltötték ki, és online visszaigazolást küldött a Megbízott.
b) Az űrlap kitöltését követően merül fel fizetési kötelezettség, amelyet az űrlapon megadott email címre megküldött díjbekérő ellenében fizethet meg a Megbízó az alábbi módokon:
1. banki átutalással
2. bankkártyával online módon vPOS terminálon keresztül
Készpénzes fizetésre nincsen mód.
c) A fizetési kötelezettség teljesítését követően a Megbízott megkezdi az ügyviteli szolgáltatás teljesítését.
d) Az ügyviteli szolgáltatás sikeres lezárultával a Megbízó végszámlát kap, amely tartalmazza a korábban megfizetett díja(ka)t a korábbi díjbekérő(k) alapján.
e) A Megbízó kérésére felkutatott ügyvéddel/ügyvédekkel a Megbízott időpontot egyeztet a Megbízott által megadott paraméterek szerint. Az egyeztetett időponto(ka)t a Megbízó számára megküldi, a Megbízó pedig az egyeztetett időpontban megjelenik a számára felkutatott ügyvéd irodájában.
f) Amennyiben a Megbízó a számára egyeztetett találkozó után további találkozókat kér, úgy külön térítési díj nélkül további időpontokat egyeztet számára Megbízó. Az időpontegyeztetésnek nincsen felső korlátja.
g) Az ügyviteli szolgáltatás sikeres lezárása megtörténik, amennyiben a Megbízó megjelenik az egyeztetett időpontban és helyen, és a számára ott felkínált ügyvédi szolgáltatást igénybe veszi. A szolgáltatás sikeres lezárását az időpontot követő ellenőrző telefonos egyeztetés alapján regisztráljuk. Az ügyviteli szolgáltatás lezárásáról emailt kap a Megbízó. A megbízási szerződés ezzel megszűnik a Megbízó és a Megbízott között.

3. Reklamáció
a) Amennyiben a Megbízó nem elégedett a kapott ügyviteli szolgáltatással, úgy jogosult panasszal élni írásban a reklamacio@valoperes-ugyved.hu emailcímen vagy levélben a Tóth Mihály EV., 1136 BUDAPEST 13 ker. HEGEDŰS GYULA UTCA 40. FSZ/1 címen, vagy személyesen időpontegyeztetést követően, egyeztetett címen.
b) Amennyiben a reklamáció jogszerű, a korábban befizetett ügyviteli szolgáltatási díjat 3 napon belül visszafizeti a Megbízott a Megbízó által megadott bankszámlaszámra a mindenkori banki költségek levonásával. Készpénzes visszatérítésre nincs mód.

4. Vegyes rendelkezések
a) A www.valoperes-ugyved.hu weboldal üzemeltetője nem végez jogi tevékenységet, így sem telefonon, sem emailben nem ad jogi tanácsokat. Az oldalon megjelenő minden tartalom tájékoztató jellegű.
b) Amennyiben jogi vonatkozású tartalom kerül közlésre, úgy annak forrása jelzésre kerül. A teljes felelősséget kizárja a weboldal üzemeltetője az ilyen jellegű átvett tartalmakért.
c) A telefonos ügyfélszolgálaton ügyviteli szolgáltatással kapcsolatos kérdésekre válaszol az üzemeltető. Telefonon igényt nem rögzít, arra kizárólag a felkínált űrlap(ok)on van lehetőség a www.valoperes-ugyved.hu weboldalon.
d) A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az oldal tartalmát és/vagy a rajta szereplő szolgáltatásokat és/vagy azok díját bármikor, előzetes jelzés nélkül megváltoztassa. Ez a már folyamatban lévő megbízási szerződésekre nincsen hatással.

Budapest, 2024. január 2.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat adatvédelmi nyilatkozata

Biztonság és adatvédelem

Magánszféra és adatvédelem / -biztonság

A szolgáltatásokkal és az ügyfélkezeléssel kapcsolatos feladatok gyors és korrekt lebonyolítása érdekében a Válóperes Jogsegély Szolgálat elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz.

Adatkezelő és adatfeldolgozó: Válóperes Jogsegély Szolgálat (Tóth Mihály EV) (a továbbiakban: „Válóperes Jogsegély Szolgálat”)

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH- 51997/2012.

Az Önre vonatkozó, Válóperes Jogsegély Szolgálat tudomására jutott adatok kezelésére alapvetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, és különösen annak a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletének hatályos változatai vonatkoznak. Ezek alapján az adatgyűjtés, -kezelés, -felhasználás és -továbbítás (a továbbiakban: „adatkezelés”) akkor jogszerű, ha ezt törvény vagy egyéb jogszabály megengedi, illetve ha az érintett személy ehhez hozzájárult.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat-nál az adatvédelem nagyon fontos szerepet játszik. Az alábbiakban találhatók az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló irányelveink.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat adatvédelmi politikája

A Válóperes Jogsegély Szolgálat tiszteletben tartja az Ön magánszféráját. Vállalatunk kizárólag a jogszabályi kereteken belül gyűjt, tárol vagy használ személyes adatot.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg, az adatok megadása tehát az Ön hozzájárulásán alapszik.

Személyes adatainak közlésével és az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadásával hozzájárul ahhoz (ezen hozzájárulás visszavonásáig), hogy információkkal támogassuk és bővítsük az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunkat,.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat -nak nem áll szándékában kiskorúak (18 éven alattiak) személyes adatait gyűjteni vagy kezelni. Az adatok megadásakor a Válóperes Jogsegély Szolgálat felhívja a kiskorúak figyelmét, hogy ne bocsássák rendelkezésünkre a személyes adataikat. Amennyiben a kiskorú(ak) mégis átadná(k) személyes adataikat, arra kérjük a szüleiket vagy törvényes képviselőjüket, hogy tájékoztasson minket a kiskorúság tényéről, valamint kérjék ezen személyes adatok törlését.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat nem értékesíti adatait harmadik személyeknek. Személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, az ezek megvalósításához szükséges időtartamig használjuk fel. Ezen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Válóperes Jogsegély Szolgálat a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül kizárólag olyan társaságoknak továbbítja, amelyek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok megvalósításához szükséges mértékben igénybe vehetők, amelyek vállalják a szerződéses kötelezettségeink betartását Ön felé, és amelyek magukra nézve elfogadják az adatvédelmi politikánkat. A vonatkozó jogszabályok értelmében a Válóperes Jogsegély Szolgálat a fenti körbe nem tartozó társaságoknak csak az Ön előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adja át személyes adatait.

Ön bármikor a Válóperes Jogsegély Szolgálat-hoz fordulhat, amennyiben az adatvédelmi politikánkkal kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak. Ugyanígy bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy mely személyes adatait tárolja a Válóperes Jogsegély Szolgálat és egyben kérheti is ezek helyesbítését, zárolását vagy törlését. Célunk, hogy a lehető legnagyobb biztonságot és bizalmat tudjuk szavatolni. Az ezzel kapcsolatos részleteket és az elérhetőségünket az adatvédelmi nyilatkozat végén találhatja meg.

Biztonság

A Válóperes Jogsegély Szolgálat technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait ne lehessen véletlenül vagy szándékosan megváltoztatni, megsemmisíteni, azok ne vesszenek el, valamint hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A biztonsági intézkedéseinket

Az Ön adatainak felhasználása

Az Önről tárolt adatok köre

A Válóperes Jogsegély Szolgálat -nak csupán meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása önkéntes. Olyan információkról van szó, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk, az Ön megkereséseire válaszolhassunk, technikai problémák esetén segítséget nyújthassunk, információt továbbíthassunk Önnek (pl. onine levél formájában), vagy kérése esetén akár felvehessük Önnel a kapcsolatot, illetve lehetővé tegyük az Ön számára a szolgáltatásainkban való részvételt.

Ennek keretében a következő adatokra lehet szükségünk: név, cím, e-mail cím, telefonszám valamint további adatok, amelyek a szolgáltatásokhoz és ajánlatokhoz szükségesek.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat az Ön személyes adatait kizárólag előre pontosan meghatározott célokra használja. Az adatait bizalmasan kezeljük és csak a következő általános, a hatályos jogszabályok alapján megengedett célra tároljuk és használjuk fel.

  • Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igények teljesítése
  • Önnel történő kapcsolatfelvétel

Személyes adatainak továbbítása

Személyes adatait jogosultak vagyunk továbbadni olyan részlegeinknek, illetve munkatársainknak vagy szerződéses partnereinknek (pl. a Válóperes Jogsegély Szolgálat marketingpartnereinek vagy szolgáltatóinak), amelyek szolgáltatást nyújtanak a Válóperes Jogsegély Szolgálat-nak az Európai Gazdasági Térségen belül. A Válóperes Jogsegély Szolgálat ebben az esetben is ügyel arra, hogy a személyes adatai a hozzájárulása alapján csak olyan szolgáltatókhoz kerüljenek, amelyek a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, és amelyek az adatait bizalmasan kezelik.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat ezen felül csak annyiban adja tovább a személyes adatait, amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok megengedik vagy amennyiben bíróság vagy hatóság felhív erre bennünket annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat marketingcélokból kizárólag az Ön előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén továbbítja személyes adatait.

A személyes adatok felhasználásának oka

Kínálatunkat folyamatosan javítani kívánjuk és online ajánlatainkat vonzóbbá kívánjuk tenni az Ön számára. Csak akkor tudjuk a Válóperes Jogsegély Szolgálat honlapját az Ön igényeinek megfelelően optimalizálni, ha tudjuk, hogy mely részeket keresi fel a leggyakrabban, és hogy hol mennyi időt tölt el.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat a személyes adatokat a honlap technikai adminisztrációjára, az ügyfélkezelésre, a termékkérdőívekhez és marketingcélokra kizárólag az adott esetben szükséges mértékben használja fel. Minél jobban megértjük az igényeit, annál gyorsabban fogja megtalálni a holnapunkon a kívánt információkat.

Az Ön jogai és kapcsolat

Az Ön jogai

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény értelmében jogosult tájékoztatást kérni az adatairól. Kérelmére ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatjuk a tárolt adatok jellegéről, azok céljáról, valamint a lehetséges címzettekről. Írásbeli kérelme esetén ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül helyesbítjük, zároljuk vagy töröljük személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival összhangban. Amennyiben véleménye szerint a Válóperes Jogsegély Szolgálat jelen adatvédelmi nyilatkozat vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit megsértette, az említett törvény 22. § alapján bírósághoz fordulhat.

Idegen honlapok

Kérjük, ügyeljen arra, hogy más honlapok, amelyeket a honlapunkon elhelyezett hiperlinkeken keresztül is elérhet, is tárolhatják személyes adatait. Az adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak idegen vagy külső honlapokra.

* a hiperlink, illetve link számítástechnikai fogalmak alatt olyan elemeket kell érteni, amelyeket hiperszöveg-dokumentum hivatkozására, illetve az arra történő utalásra lehet használni. Amennyiben egy honlapon egy linkre vagy hiperlinkre kattintunk az egérrel, a böngészőbe egy további oldal kerül betöltésre, amely adott esetben a hiperlink-kifejezéssel összefüggő további információt tartalmaz, vagy ezzel kapcsolatban van. Az egész internet szerkezete linkeken, ill. hiperlinkeken alapszik. A linket a böngészőben arról lehet felismerni, hogy a kurzor nyílból kézzé változik.

Ennek az a funkciója, hogy megkönnyítse a navigációt a hiperszövegek között, hogy könnyebben lehessen utalni további információkra.

Kapcsolat a Válóperes Jogsegély Szolgálattal

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, kérjük, kerdes@valoperes-ugyved.hu címre küldjön elektronikus levelet, és az „Adatvédelem” szót tüntesse fel a tárgyban.

Automatikusan tárolt adatok (nem személyes információk)

A weboldalunkon marketing és fejlesztési célokból statisztikai adatokat gyűjtünk és tárolunk. Statisztikai mérőprogramként számos programot használunk. A weboldal felkeresésekor és böngészésekor automatikusan tárolásra kerülnek információk, melyek alapján teljesen névtelen marad számunkra (nem kerülnek mentésre személyes adatok).

Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül NEM használjuk az alábbiakra a statisztikai programunkat:

  • nem gyűjtünk személyes adatokat
  • nem adunk át semmilyen adatot még marketing célokra sem harmadik személy számára

Az adatok gyűjtése és feldolgozása anonym módon történik és azt a célt szolgálja, hogy weboldalunkat és szolgálatatásainkat javítsuk, jobbá tegyük. Ezen információkat semmilyen esetben sem adjuk tovább harmadik személynek.

Cookie (süti) nyilatkozat

A cookie (süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-kat széles körben használják a weboldalak a felhasználói élmény javítására. Egyes cookie-k információkat gyűjtenek a böngészési és vásárlási szokásokról.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat weboldalainak böngészése közben Ön elfogadja az alábbi cookie és az adatvédelmi nyilatkozatunkat.

A Válóperes Jogsegély Szolgálat cookie-k támogatják a felhasználói élményt

A Válóperes Jogsegély Szolgálat tiszteletben tartja a személyes információkat. Amennyiben Ön a sütik tárolását megakadályozó böngésző beállítások alkalmazása nélkül tovább böngészik weboldalunkon, az úgy értendő, hogy beleegyezik az ilyen típusú fájlok elhelyezésébe a böngészőjében. A fájlok törlésére és beállítások módosítására mindazonáltal a továbbiakban is bármikor lehetősége lesz.

Miért használ a Válóperes Jogsegély Szolgálat cookie-kat?

A cookie felhasználása széles körű. A weboldalon történő böngészés és vásárlás során növelik a felhasználói élményt. A cookie segítségével megmaradnak a kiválasztott termékek a kosarában, tárolódnak az utoljára megtekintett termékek és személyre szabott élményt biztosítanak Önnek a böngészés során. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal statisztikájának elkészítését. A statisztikából levont eredmények alapján folyamatosan fejleszteni tudjuk weboldalunkat a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A cookie-k segítségével személyre szabható a marketingtevékenységünk. Így az Ön számára mindig az érdeklődési körének megfelelő reklámok kerülnek bemutatásra.

Milyen típusú cookie-kat használ a Válóperes Jogsegély Szolgálat weboldala?

A Válóperes Jogsegély Szolgálat által használt cookie-k két nagy kategóriába sorolhatók:

Session cookie-k: ezek a típusú cookie-k csak addig kerülnek tárolásra, amíg Ön be nem zárja a böngészőt. A böngészés befejeztével az ilyen típusú cookie-k automatikusan törlődnek. Általában a zökkenőmentes online vásárlási élmény biztosítása érdekében kerülnek felhasználásra.

Állandó cookie-k: meghatározott ideig kerülnek tárolásra. Manuálisan bármikor törölhető a böngésző beállításának segítségével. Általában a weboldalon történő beállítások, utoljára megtekintett termékek kerülnek mentésre.

Harmadik fél által kezelt cookie-kat gondosan megválasztott és megbízható partnereink bocsátják rendelkezésre online és marketing tevékenységekhez.

Amennyiben Ön a sütik tárolását megakadályozó böngésző beállítások alkalmazása nélkül tovább böngészik weboldalunkon, az úgy értendő, hogy beleegyezik az ilyen típusú fájlok elhelyezésébe a böngészőjében. A fájlok törlésére és beállítások módosítására mindazonáltal a továbbiakban is bármikor lehetősége lesz.

Adatok védelme

Minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megtettünk és igyekszünk megtenni ahhoz, hogy megvédjük adatait és meggátoljuk az illetéktelen hozzáférést.

Individualizáció és cookie-k

Új technológiák segítségével honlapunkat minden ügyfél számára testre tudjuk szabni. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek a honlapra visszatérő vendégeket azonosítják kizárólag a látogatás időtartamára. A cookie-kat a gépe lementi a merevlemezre és ott nem okoznak kárt. A cookie-k nem tartalmaznak Önre vonatkozó személyes adatot. A cookie-k segítségével nem kell ismételten begépelni az adatokat, megkönnyíti meghatározott tartalmak átvitelét és segítenek nekünk az online ajánlataink legnépszerűbb részeinek beazonosításában. Így többek között lehetőségünk van a honlapunk tartalmát az Ön igényeinek megfelelően testre szabni.

A legtöbb internetes böngésző alapértelmezett beállításaiból kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy a testreszabott információkat fogadni. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről, mint az IP-címét (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben, amikor meglátogat egy honlapot), böngészőjének típusát, számítógépének operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen.

Hogyan tudja megvédeni személyes adatait?

Amikor megrendeli hírlevelünket vagy hozzájárul ahhoz, hogy az Ön nevére és címére hírlevelet küldhetünk, vagy amennyiben Ön levelet küld nekünk, amely tartalmazza a nevét vagy címét, ezzel személyes adatait megadja számunkra. Annak érdekében, hogy ezek ne kerüljenek illetéktelen személyekhez, SSL-eljárással titkosítjuk azokat. Ez a jelenleg legelterjedtebb és legbiztonságosabb adatátviteli módszer az interneten. Mindig akkor kerül alkalmazásra, ha különleges adatok kerülnek továbbításra.

SSL (Secure-Socket-Layer)

Az SSL (Secure-Socket-Layer) eljárással meg lehet védeni azokat az adatokat, amelyeket az ügyfél az interneten keresztül egy vállalat szerverére küld. Az SSL háromszoros védelmet nyújt:• a továbbított adatok titkosításra kerülnek.• biztosított, hogy az űrlap csak arra a szerverre kerüljön visszaküldésre, amelyről az megnyitásra került.• ellenőrzésre kerül, hogy az adatok teljes körűen és változatlanul megérkeznek-e a címzetthez.

Facebook-Plugin használata

Az online megjelenésünk során úgynevezett Plugint használunk (a továbbiakban „beépülő modult”), mely a facebook.com (továbbiakban „Facebook”) közösségi hálózathoz tartozik. A Facebook egy vállalat, mely Amerikában található (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

A weboldalunk böngészése közben azokon az oldalakon, ahol ez e beépülő modul megtalálható, vizuálisan is megjelenitődik a beépülő modul tartalma, melyet a Facebook szerverei töltenek be. Ezalatt a Facebook szervereinek adatok továbbítódnak az Ön tevékenységéről. Amennyiben a Facebook közösség tagja, és be van jelentkezve oda, úgy a Facebook felismeri Önt és a beépülő modul által küldött információkat továbbítja a Facebook profiljára.

Ha használja a beépülő modult, pl.: rákattint a „tetszik” gombra, vagy kommentet hagy hátra, úgy ezek az információk is továbbítódnak Facebook profiljára. Ezzel egyidejűleg információk továbbítódnak a Facebook szerverei felé, mely az Ön böngészési szokásait tartalmazza attól függetlenül, hogy használta-e a beépülő modult, vagy sem.

Az adatok továbbításának a megakadályozásához kérjük, lépjen ki Facebook profiljából még mielőtt weboldalunkat megtekintené. További részletes információkat és beállítási tudnivalókat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Frissítés és módosítás

Az adatvédelmi nyilatkozat bizonyos részei időnként megváltozhatnak és frissülhetnek anélkül, hogy Önt erről előzőleg értesítenénk. Kérjük, mindig vegye figyelembe az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt igénybe venné különböző szolgáltatásainkat.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Kapcsolatfelvétel

Időpontegyeztetés céljából töltse ki az oldalon található űrlapot. Emailben megküldjük, hogy milyen információkkal készüljön az első konzultációra. Központi irodánk címe: 1132 Budapest, Visegrádi utca 47/b. Az ügyvédi találkozók helyét az időpontegyeztetés során egyeztetjük.

Ügyviteli díj

A jogsegély szolgálat ügyviteli díja 25.000 Ft, amely tartalmazza a válási útmutató kiadványt és az első konzultáció egyeztetési díjat. A díjat bankkártyával fizetheti ki a stripe.com vagy a SimplePay biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Kérjen időpontot most

Név(Kötelező)
Kérdéses témák
Jelölje meg, ha ezek közül valamely téma aktuális
Tartalma: 3-5 napon belül feltáró beszélgetés egy, a témában jártas ügyvéddel, valamint a jogászok által összeállított részletes válási súgó (PDF)

Számlázási adatok:

ANONIMITÁS: nem tudjuk és nem is dolgunk ellenőrizni, hogy az Ön által megadott adatok valósak-e. Amennyiben anonim kíván maradni, adjon meg annak megfelelően számlázási adatokat, amelyre a számlát automatikusan kiállítjuk.
Cím

Fizetés

A fizetéshez az OTP SimplePay biztonságos rendszerét alkamazzuk.
Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.