Feleségemmel három és fél hónapja külön élünk. Egyetlen gyermekünk van, aki után jelenleg is fizetem a tartásdíjat. Nem történt hivatalos gyermekelhelyezés, illetve válóper sincs folyamatban. Feleségem a megkérdezésem nélkül másik óvodába íratta gyermekünket, elérni pedig nem tudom őt, hiszen nem reagál megkereséseimre. Mit tudok tenni ebben a helyzetben?

Válasz:

Mivel a szülői felügyelet nem lett máshogy szabályozva, ezért Ön és a felesége közösen gyakorolja a szülői felügyeleti jogot. Ez igaz még akkor is, ha már nem élnek együtt.
A különélés alatt a szülőknek a közös szülői felügyelet gyakorlása során biztosítaniuk kell gyermekük kiegyensúlyozott életvitelét.
Azonnali intézkedést igénylő esetben a szülő a gyermek érdekében – a másik szülő késedelem nélkül történő értesítése mellett – közös szülői felügyelet esetén is önállóan dönthet. Az óvoda megváltoztatása viszont általában nem azonnali intézkedést igénylő eset, ezért megsértette a felesége az Ön jogait. Javaslom, hogy a gyermek érdekét helyezzék
az előtérbe az óvoda megválasztása során.

A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megoszthatják, és megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet az egyikük gyakorolja. A szülők erre irányuló megállapodására utal, ha a gyermek hosszabb ideje háborítatlanul egyikük háztartásában nevelkedik. Ha Önnek nem megfelelő, hogy a felesége gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor minél előbb lépjen fel a kialakult helyzettel szemben.

Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők valamely kérdésben nem tudnak megállapodni – a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – a gyámhatóság dönt.

Az nem derül ki, hogy a gyermekkel tud-e találkozni, tartja-e a kapcsolatot vagy azt is akadályozza a felesége. Ha a kapcsolattartás nem zavartalan, akkor kérjen mielőbb segítséget. Önnek joga és a kötelessége is a gyermekével tartani a kapcsolatot. A gyermek oldaláról nézve pedig jogosultság, hogy tartsa mindkét szülőjével a kapcsolatot.

Amennyiben a kialakult helyzet nem megfelelő az Ön számára, akkor minél előbb fel kell lépnie annak megváltoztatása érdekében, jogainak érvényesítése érdekében. Ha a feleségével meg tudnak egyezni, akkor hasznos lehet az ügyvédi közreműködés. Ha az Önök közti viszony annyira megromlott, hogy nem tudják mindkettőjük és a gyermek számára is megfelelően kialakítani a jövőre nézve a gyakorlatot, akkor mindenképpen érdemes ügyvédhez fordulni!

Válaszadó:

A választ dr. Turek Zoltán adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?