Kérdés: Házastársam évek óta nem láttam, nem elérhető. Utolsó információ szerint nem tartózkodik Magyarországon. Nem magyar állampolgár. Ebben az esetben a keresetben az alperes lakcímét nem tudom megadni.
Mi a teendő? Nekem nincs magyarországi lakhelyem, tartósan külföldön élek. Megadhatom-e közvetlen hozzátartózó címét?
Az eljárási illetéket utalással be tudom-e fizetni?

Házassági perekben különös szabály, hogy a bíróság illetékessége a házastársak utolsó közös lakóhelyéhez illeszkedik, tehát az a bíróság illetékes a per lefolytatására, amelynek területén a felek utolsó közös lakóhelye volt.

Az állampolgárság ebből a szempontból legalábbis nem lényeges, hanem esetlegesen az alkalmazandó jog választása oldaláról bírhat jelentőséggel.

A perrendtartás 74. §-a értelmében az ismeretlen helyen tartózkodó fél részére a bíróság ügygondnokot rendel.

Lehet viszont jelentősége és vizsgálandó kérdés – mivel a kérdezőnek sincs jelenleg magyarországi lakóhelye – hogy mióta nincs, ugyanis amennyiben meghatározott idő eltelt azóta, hogy ő sem bír belföldi lakóhellyel, úgy a magyar joghatóság elveszhetett, vagyis, hogy egyáltalán eljárhat-e magyar bíróság a bontóperben, szintén kérdéses. Jelentősége van annak is, hogy EU-n belüli vagy azon kívüli országokról van-e szó, előbbi esetben a 2201/2003/EK r., utóbbiban csupán a kollíziós magánjog vagy kétoldalú egyezmények szolgálhatnak iránymutatásul.

A bontóper illetékét – a 44/2004 (XII.20.) PM r. 6/A. §-a értelmében – amennyiben elektronikus úton jár el a fél, átutalással lehet rendezni (EFER).

Értesítési címként praktikus a meghatalmazott elérhetőségét megadni a beadványokon.

A házassági perek személyes jellegére tekintettel meglehetősen nehezen kivitelezhetőnek látszik személyes jelenlét híján a perben félként eljárni, különös tekintettel e perek személyes jellegére és arra is, hogy a jogszabály a felperesként eljáró fél személyes megjelenési kötelezettségének elmulasztása esetére a per megszüntetését írja elő, bár valóban, a külföldön élő felperes kérheti a tárgyalás távollétében történő meghallgatását (Pp. 288. §).

Válaszadó:

A választ dr. Kölcsényi Zsolt Soma válóperes ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?