Feleségemmel megromlott a kapcsolatunk, külön élünk. Én külföldön dolgozom, ő neveli 3 hónapos gyermekünket, de nem engedi, hogy lássam. Mit tudok tenni ebben a helyzetben? A gyámügyhöz vagy a rendőrséghez forduljak?

Válasz:

A rendőrség nem igazán tud segíteni. A gyámhatóságot vagy még inkább a családsegítő szolgálatot érdemes megkeresnie, akik az édesanyával és Önnel egyeztetést tartanak, ahol jó esetben feloldják a vitát. Bírósághoz is fordulhat, de az lényeges hosszadalmasabb, s ha per van folyamatban, akkor erre tekintettel, a családsegítő, a gyámhatóság már nem szokott eljárni.
Nem kell mindenképpen bírósághoz fordulni, a felek meg is állapodhatnak, de ha nem tudnak megállapodni az édesanyával, akkor – a családsegítő vagy a gyámhatóság segítsége után – a bíróság a megfelelő szervezet. Minden esetben a konkrét körülményekre, a gyermekre, a szülőkre tekintettel dönt a bíróság, de nagy általánosságban 4-5 éves kortól bizonyosan, s lehetőség szerint már 3 éves kortól is lehetővé teszik, hogy a távolélő szülő (édesapa) elvihesse a gyermeket több napra, ottalvással.

Az első hónapokban, akár egy évig is teljesen normális, hogy a gyermeket csak az édesanya felügyelete mellett és egészséges állapotban látogathatja. Ez alapvetően egészségügyi kérdés. Az édesanyára jelenleg nagy teher hárul, ezért érdemes megértően viszonyulni hozzá, s csak akkor kérni akár csak néhány órás gyermekelvitelt, ha az édesanya azt időszerűnek látja. Pártolandó kompromisszum lehet, hogy néhány hónap múlva, amikor már kiviszik a gyermeket, együtt sétáljanak a gyermekkel, mert így az édesanya sem aggódik, hogy a gyermeknek baja esik, s Ön is részese lehet a gyermek életének. A hagyományos felfogás szerint a gyermeket hathónapos kortól kezdik el nagyon óvatosan, fokozatosan, sok szabályt betartva, a gyermekeket a lakásból kivinni. Nem (elsősorban) jogi kérdés, de nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a gyermeket legalább egyéves koráig speciális szabályok szerint szabad etetni, levegőztetni, stb., amely szabályok a gyermek egészségét, sőt életét is védik. Erről – hacsak nem tette már meg – mindenképpen tájékozódjon (pl. védőnő, szakkönyvek, nagymamák, stb. ajánlható források).

Nyilván természetesnek tartja, ezért nem kérdezte, de kitérek arra is, hogy a gyermek tartásához anyagilag mindenképpen hozzá kell járulnia. Ebben is (tehát a gyermektartásdíj összegében) megállapodhatnak, s ebben az esetben nem okvetlenül kell bírósághoz fordulni. A gyermektartásdíjjal semmilyen más típusú követelés, tartozás nem állítható szembe, abból nem vonható le (mertv az a gyermek létfenntartásához, fejlődéséhez szükséges). Megemlítem, hogy a gyermek tartásához akkor is hozzá kell járulnia (tehát gyermektartásdíjat akkor is kell fizetnie), ha esetleg annyira összevesznek az édesanyával, hogy Ön időlegesen egyáltalán nem láthatja a gyermeket. Egy ilyen a sajnálatos helyzetet családsegítő szolgálat megpróbál rendezni, de megegyezés hiányában végső soron a bíróság dönt a kapcsolattartásról.

Természetesen az online kérdésre adott véleményezés az ügy lényeges körülményei ismerete hiányában nem alkalmas másra, mint egy-egy szempont felvetésére, ezért erősen javasoljuk, hogy jelen választ is csak gondolatébresztőnek tekintse, s bármely konkrét lépésre konkrét jogi-szakmai (pl. ügyvédi) támogatás mellett határozza el magát.”

Válaszadó:

A választ dr. Tiba Zsolt válóperes ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?