A válási folyamat ugyan sok esetben kihívásokkal teli, de megfelelő jogi támogatással a lebonyolítás gördülékenyebbé tehető. Bár mindenki zökkenőmentes válásra vágyik, az érzelmi nehézségek gyakran komplikálttá teszik a helyzetet. A válások jelentős részében közös kiskorú gyermek is érintett, és a szülők döntései hosszú távú hatással vannak a gyermekek jövőjére, ezért érdemes felkészülten nekivágni a válási folyamatnak.

A folyamat megindítása

A válást bármelyik fél kezdeményezheti. A bíróság akkor bontja fel a házasságot, ha bizonyítottnak látja, hogy az visszafordíthatatlanul megromlott. Ennek bizonyítása a válni akaró fél kötelessége. Ha a felek között nincs közös megegyezés, a válás tényfeltárással folytatódik, amely akár évekig is elhúzódhat.

Közös megegyezés vagy tényfeltárás?

A válás menete nagyban függ attól, hogy a felek közös megegyezésre jutnak-e. Közös megegyezés esetén a válás akár pár hónap alatt lezárulhat. Ha nincs megegyezés, a válási folyamat során a felek a házasság megromlásának okait vitatják, tanúkat hallgatnak meg, és szakértők véleményét is kikérik, ezáltal az egész folyamat elhúzódhat.

A keresetlevél benyújtása

A válás hivatalosan a keresetlevél benyújtásával indul. Ebben a dokumentumban a felperes részletesen kéri a házasság felbontását és megjelöli a váláshoz szükséges kérdésekben (ingatlan használata, gyermekelhelyezés, tartásdíj) azt, hogy miként kéri bíróság döntését. A keresetlevelet a házastárs lakóhelye vagy a közös ingatlan címe szerinti bírósághoz kell benyújtani.

Bírósági tárgyalás és döntés

Amennyiben a felek nem tudnak megegyezni, a bíróság dönt az ingatlan használatáról, a szülői felügyeletről, a gyermek lakóhelyéről, valamint a gyermektartásdíj összegéről. A bíróság a felek nyilatkozatai, tanúvallomások és szakértői vélemények alapján hozza meg döntését. A tényfeltárásos válás akár éveken át is tarthat, mivel a bíróság tárgyalásokat általában 2-3 hónapos időközökkel tűzi ki.

Vagyonmegosztás

A vagyonmegosztás külön eljárásban zajlik, bár a felek a válóper során is egyezségre juthatnak vagyoni kérdésekben, amelyet a bíróság jóváhagyhat.

Névviselés és jogi tanácsadás

A válás kimondásával a házassági név automatikusan nem változik meg; ezt külön kell kérelmezni. Mindenképpen előnyös lehet, hogyha egy válni kívánó személy még a bontóper előtt felkeres egy családjogi ügyvédet, aki segít a konfliktusok elkerülésében és a folyamat gördülékenyebb lebonyolításában.

Kérjen szakértő segítséget most! Válóperes Ügyvéd Férfiaknak Budapesten