Már több éve Brazíliában élek, de hivatalosan házasok vagyunk a feleségemmel. Szeretnék új házasságot kötni, de ehhez be kell adjam a válópert. Meg tudom ezt tenni innen, interneten keresztül?

 

Válasz:

A tényállás hiányossága miatt kérdésére biztos választ nem tudok adni. Az ilyen válások lebonyolításához mindenképpen ügyvéd segítsége szokott kelleni, „interneten válni” nem lehet. Általánosságban elmondható, hogy az Ön esetében az első megvizsgálandó kérdés valószínűleg a joghatóság lenne.

Az unión kívüli országok esetében a házastársak személyi és vagyoni viszonyait érintő eljárásra magyar bíróság akkor rendelkezik joghatósággal, ha az alperes házastárs szokásos tartózkodási helye belföldön van, vagy ha a házastársak utolsó közös szokásos tartózkodási helye belföldön volt, feltéve, hogy az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye a keresetindításkor továbbra is belföldön van, vagy ha mindkét házastárs magyar állampolgár. Azonban itt is kérdéses lehet, hogy járt-e már el más állam bírósága az ügyben, mivel ilyenkor egyes esetekben az eljárt külföldi bíróság joghatóságát megalapozottnak kell tekinteni.

A megjelenés kérdésével kapcsolatban, a házassági bontóperben a felek jelenlétének és személyes meghallgatásának kiemelt jelentősége van, a bíróság a perben a feleket köteles személyesen meghallgatni, kivéve, ha a fél ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ha a meghallgatása elháríthatatlan akadályba ütközik. Ezek okait bizonyítani kell, például okirattal (pl. a másik fél ismeretlen helyen való tartózkodását alátámasztó okirat), illetve egyéb más, elháríthatatlan ok esetén az annak igazolásával (pl. jogsegélyegyezmény hiányában az alperes nem idézhető).

Fentiek alapján számos lehetőség lenne Ön előtt, de a legcélszerűbb út kiválasztásához több információra lenne szükség.

A lehetőségei felméréséhez mindenképpen szükség van ügyvéddel történő konzultációra.

Válaszadó:

A választ dr. Turek Zoltán válóperes ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?