Elváltam, a fiam idén tölti be a 16-ot. A külföldön élő feleségemnél van a felügyeleti jog, de a fiam már két éve velem él. Fiammal külföldre szeretnénk költözni. Hogyan kivitelezhető ez jogilag?

Két módon intézhető az ügy.

 

1. Bírói úton + gyámhatóság

Kérheti a bíróságtól (peres eljárásban), hogy Ön gyakorolja a szülői felügyeleti jogot a gyermek felett. Érdemes lenne soron kívüli eljárást kérni és csatolni a felesége hozzájáruló nyilatkozatát (ezt később is megteheti, az eljárás során). Ezután – már mint a szülői felügyelet gyakorlója – a gyámhatóság jóváhagyását kellene kérnie a gyermek tartós külföldi tartózkodásához (ehhez is csatolva a felesége hozzájárulását).
Ez a megoldás a leghivatalosabb, de egyben időigényes is.

2. Feleségével kötött megállapodással

A feleségével írásban megállapodhatnak arról, hogy a felesége, mint a szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlója hozzájárul, hogy Ön a gyermeket a külföldre, az EU-n is kívülre, különösen Kínába vigye egy megjelölt időszakra. Gondolva a földrész lehetőségeire, a konkrét megjelölést célszerű lenne kiterjeszteni azon országokra is, amelyekbe esetleg kirándulni, nyaralni, stb. elvinné a gyermeket. A megállapodásuk rögzítené azt is, hogy a szülői felügyeleti jogot ezen időszakban Ön gyakorolhatná kizárólagosan.
Ha a felesége külföldről nem tér haza, úgy ő ezt a megállapodást a tartózkodási helye szerinti magyar konzul(átus) előtt, konzuli hitelesítéssel írná alá, Ön vagy magyar közjegyző előtt, közjegyzői okiratba foglaltan vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratba foglaltan írná alá. A végén minden aláírás ugyanazon az okiraton szerepelne, tehát némi logisztikával és időigénnyel járna ez a megoldás is, bár lényegesen kevesebbel, mint a bírói út igénybevétele.

Az okiratokat minimum angol nyelven is elő kell állítania hitelesen (a magyar mellett), hiszen külföldi hatóságok is vizsgálják az ügyet valószínűleg, ez történhet úgy is, hogy a megállapodást eleve két nyelven kötik, s történhet úgy is, hogy a magyar nyelvű okirat hiteles fordítását beszerzik (pl. OFFI). A bírósági és a gyámhatósági eljárásnál biztos, hogy ez utóbbi eljárás a járható út (tehát az utólagos fordítás), a másik esetben talán a konzul partner a kétnyelvű okiraton az aláírásuk hitelesítésében (a közjegyzővel, ügyvéddel előre meg kellene beszélni, hogy vállalják-e a hasonló utat.

Mindent egybevetve, a legpraktikusabbnak, leggyorsabbnak a megállapodás és annak hiteles fordítása tűnik. A megállapodással kapcsolatban fontosnak tartjuk, hogy a személyek (apa, anya, gyermek) gyakorlatilag minden adata, igazolványszáma, pontos neve precízen kerüljön majd az okiratba.

Természetesen az online kérdésre adott véleményezés az ügy lényeges körülményei, az iratok ismerete hiányában nem alkalmas másra, mint egy-egy szempont felvetésére, ezért erősen javasoljuk, hogy jelen választ is csak gondolatébresztőnek tekintse, s bármely konkrét lépésre konkrét jogi-szakmai (pl. ügyvédi) támogatás mellett határozza el magát.”

Válaszadó:

A választ dr. Tiba Zsolt válóperes ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?