Válás előtt állok, két gyermekem van, jelenleg külföldön élek és dolgozom. Jelen esetben a gyerektartás összegének meghatározásánál a külföldi munkabért veszik alapul, vagy pedig a munkakör magyarországi bérének megfelelőjét?

Válasz:

Nem lehetséges arra pontos választ adni, hogy pontosan „mennyi” a fizetendő gyermektartásdíj összege.
A második kérdésre az a válasz, hogy a külföldi bér és nem annak magyarországi „megfelelője” ami szempontként értékelhető.
Ugyanakkor ide tartozik az is, hogy az irányadó bírói gyakorlat szerint amennyiben alapvetően magyarországi munkaviszonyról olyan módon van szó, hogy a munkavállaló (tartásdíj fizetésére kötelezett szülő) külföldön végzi a munkáját és erre tekintettel pótlékot vagy bérkiegészítést kap avagy kiküldetés címén többletjuttatásban részesül, akkor a külföldre kiküldetésre tekintettel kapott többlet összeget a bíróság alapesetben nem veszi figyelembe. Ez klasszikusan a közigazgatásban diplomáciai kiküldetésben jövedelmet szerző kötelezettekre igaz.

A tartásdíj fizetésére köteles szülő esetében egyebekben nem lényeges a munkavégzés helye.

A tartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása irányadó.
A szülők megállapodása hiányában viszont a gyermektartásdíjról a bíróság dönt.
Ellentétben a korábbi szabályozással, immáron mindenek előtt a gyermek indokolt szükségleteit kell figyelembe venni.
Egyszerűsítetten ez azt jelenti, hogy a gyermeknek attól nem lesz magasabb a tartásdíj „szükséglete” hogy a különélő szülő külföldön dolgozik.

Egyéb körülmények, amelyeket a bíróság mérlegel:
– mindkét szülő jövedelmi viszonyai és vagyoni helyzete;
– a szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermek és azok a gyermekek, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli;
– a gyermek saját jövedelme; és
– a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátások.

A Ptk. 4:213-218. §-ai tartalmazzák az ide vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket.

Válaszadó:

A választ dr. Kölcsényi Zsolt Soma válóperes ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?