Esküvőnk előtt két évvel vásároltam lakást, most 18 év után válunk. Közös tulajdonnak számít a lakás, vagy csak engem illet? Két kiskorú gyermekem van.

Válasz:

Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek. A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg.Nem tartoznak a közös vagyonba azok a vagyontárgyak, terhek és tartozások, amelyek különvagyonnak minősülnek.
A házastárs különvagyonához tartozik:

1.a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy- az Ön esetében az Ön által házasságkötés előtt szerzett ingatlan; 2. a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás; 3. a házastársat mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat; 4. a személyét ért sérelemért kapott juttatás; 4. a személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy; továbbá 5. a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték.

Az Ön ingatlana tehát külön vagyonnak minősül, azonban sorsa -a használatot illetően tekintettel arra, mert vannak kiskorú gyermekek- attól is függ, hogy ebben a lakásban laknak e még most is a gyerekekkel együtt. Bővebb válasszal a tényállás teljes ismeretében tudok választ adni.

Válaszadó:

A választ dr.  dr Antal Réka ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?