Kérdés: Amennyiben az általam birtokolt lakásban élünk gyermekeinkkel, mire számíthatok válás esetén?

A lakás birtoklása a válás során a lakáshasználati jog vizsgálata kapcsán merül fel. A lakáshasználati jog főszabályként megilleti a házastársat az utolsó közösen lakott lakáson (ha az a házastársak valamelyikének tulajdona vagy közös tulajdon).

A lakáshasználati jognak pénzben kifejezhető értéke is van, amely akár több millió forint is lehet. Az értéket vita esetén szakértő állapítja meg. Az értéknél figyelembe kell venni például, hogy mennyi ideig éltek ott a felek, milyen egyéb vagyonuk van (van-e valamelyiküknek másik lakóingatlana, ahol ő illetve a gyermekek tudnak lakni), mennyi ideig állt fenn az életközösség.

A legfontosabb amire ügyeljen, hogy ezt a közösen lakott lakást ne hagyja el a visszatérés szándéka nélkül (vagy, ha elhagyja, akkor jelentse ki, hogy most csak időlegesen kényszerül erre a körülmények miatt). Ennek lehetőség szerint legyen valamilyen írásbeli nyoma is: email, sms, facebook üzenet… Ha az elhagyás után is hozzájárul a lakásfenntartás költségeihez, akkor azt igazolható módon tegye. Tegye el az Ön által fizetett csekkeket, utaljon esetleg bizonyos költségeket.

A lakáshasználati jog nem csak a házastársat illeti meg, hanem a gyermekeket is. A gyermekek használati joga is forintosítható.
A lakáshasználati jogra egy válás esetén ki kell térni, azt rendezni kell a bíróság előtt akár egyezség esetén, akár a bíróság döntésére hagyatkozás esetén.

Amíg a házastársak nem rendezik egymás között a lakáshasználat kérdését, addig az utolsó közösen lakott lakással való rendelkezés során együtt kell működni, tekintettel kell lenni a házastárs és a gyermekek lakáshasználati jogára.

Válaszadó:

Az online jogi kérdésre Dr. Turek Zoltán válóperes ügyvéd válaszolt.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?