15 év után válunk, a feleségemnek 5 éve van egy másik kapcsolata, amihez jobban ragaszkodik. Kérdések:

  • Miként tudjuk a közös lakást, amely mind a kettőnk nevén van 50-50%-ban „elosztani” úgy, hogy egyikünk maradna benne az 1 éves gyerekkel?
  • A távozó tulajdonjogával mi történik?
  • Van-e lehetőség kikényszeríteni az ingatlan eladását?

A házassági közös vagyon megosztását akár a házasság felbontása és járulékai iránt indított perben (válóper), akár külön egy vagyon megosztási per keretében kezdeményezni lehet, illetve (ez a legjobb eset) a Felek meg is állapodhatnak a közös vagyon megszüntetésének módjában és feltételeiben. A megállapodást – ha ingatlant érint – ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni és egyébként is célszerű, ha mindkét félnek van jogban járatos segítsége, képviselete.

A megosztás végbe mehet akár úgy, hogy az egyik (az ingatlanban maradó) fél fizeti ki a másikat az aktuális forgalmi érték arányos részén, akár úgy, hogy az ingatlant közösen értékesítik és a tulajdoni arányok szerint megosztják a vételárat. Ha az ingatlant haszonélvezeti jog, vagy egyéb bejegyzett jog, vagy korlátozás terheli, akkor ennek ki, illetve megváltásáról is gondoskodni kell.

De sok különféle tulajdoni és jogi helyzet lehetséges, a konkrét körülmények ismeretével pontosabb tájékoztatás adható.

Válaszadó:

A választ dr. Döcsakovszky Béla válóperes ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?