Feleségem elköltözött a közös tulajdonú ingatlanunkból. Nem tudtunk megállapodni semmiben sem szétköltözéskor. Van így értelme értékbecslést csinálni ingatlanunkról, amelynek havi törlesztőrészletét én fizetem? Ha későbbiekben elindul a válás, akkor vagyonmegosztásnál az ingatlan akkori értéket veszi figyelembe a bíróság, vagy az értékbecsléskor megállapított árat?

Válasz:

A közös vagyonból a házastársat megillető hányadot a vagyonközösség megszűnésekor fennállt állapot és érték szerint kell megállapítani. A vagyonközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben bekövetkezett értékváltozást figyelembe kell venni, kivéve, ha az az egyik házastárs magatartásának az eredménye.
Egyébként a házastárs magatartása lehet a vagyontárgy értékét emelő, értéknövelő ráfordítás, illetve lehet a vagyontárgy értékét csökkentő jellegű (pl. a fenntartás elmulasztása) is.

Mindezek alapján ha a bontóper még nem indult el és nem is indul el belátható időn belül, akkor az értékbecslés elkészítése kifejezetten indokolt lépés, ami megpróbálható akár közjegyzőtől vagy járásbíróságtól (Budapesten kerületi bíróságtól) kért előzetes bizonyítási eljárásban is. Ennek az a lényege, hogy a PERINDÍTÁS ELŐTT(!) kéri a közjegyzőt vagy a bíróságot (nemperes eljárásban) előzetes bízonyítási eljárásban az ingatlan adott időpont szerinti (az életközösség megszünésekori, ami lehet pl. az elköltözés napja, de akár más időpont is) értékének megállapítására, ehhez igazságügyi szakértő kirendelésére. Ha a közjegyző/bíróság a kérelmet befogadja és a szakértőt kirendeli, úgy annak az eredménye (a szakértői jelentés) bizonyítékként a perben felhasználható. Ha erre az útra lépne, akkor javasoljuk, hogy előzetesen egyeztessen az ingatlan fekvése szerint illetékes közjegyzőnél vagy járásbíróságnál az eljárásról, a kérelem benyújtásának módjáról.

Ha a bontóper már elindul(t), akkor a közjegyző már nem járhat el, ekkor az előzetes bizonyítás a perbeli bíróságtól kérhető.

Természetesen az online kérdésre adott véleményezés az ügy lényeges körülményei ismerete hiányában nem alkalmasak másra, mint egy-egy szempont felvetésére, ezért erősen javasoljuk, hogy jelen választ is csak gondolatébresztőnek tekintse, s bármely konkrét lépésre konkrét jogi-szakmai (pl. ügyvédi) támogatás mellett határozza el magát.

Válaszadó:

A választ dr. Tiba Zsolt válóperes ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?