Feleségem megcsalt, válni szeretnék. Meggyőződésem, hogy a gyerekeinket nem tudja teljes mértékben ellátni, ezért szeretném, hogy velem maradjanak.  A segítségét szeretném kérni az ügyben!

 

Amennyiben úgy dönt, hogy a házasságát fel kívánja bontani, azt a bíróság mindenképpen megteszi. Ezt lehet közös megegyezés alapján kérni (s akkor a bíróság nem tárja fel a házasság megromlásának okait), ha megállapodnak a házastársával a házasság felbontásában, a szülői felügyeletben, a gyermektartásdíjban, a kapcsolattartásban, az utolsó közös lakás használatában, igény esetén a házastársi tartásban. Ez utóbbi csak akkor „járhat” valamelyik házastársnak, ha önhibáján kívül nem tudja eltartani magát, a magyar joggyakorlatban nagyon ritkán rendeli el ezt úgy a bíróság, hogy a felek nem megegyezés alapján kérik. Megegyezés hiányában a bíróság feltárja, s ítélete indokolásában rögzíti a házasság megromlásának okait.

A gyermekek szülői felügyeleti joga gyakorlásának, illetve a kapcsolattartás kérdésében – megegyezés hiányában – a bíróság pszichológus szakértő véleményére támaszkodik. A szakértő figyelemmel szokott lenni arra is, hogy a gyermekkel melyik szülő foglalkozik, a gyakorlatban ki gondoskodik róluk, illetve, hogy a gyermekek biztonsága, kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából mi a legjobb megoldás. A bíróság természetesen eltérhet a szakértő véleményétől, de az a tapasztalat, hogy a legtöbbször nem hoz azzal ellentétes ítéletet.
Tehát a gyermekekbe fektetett energiája, munkája – a gyermekek fejlődésén túlmenően – a pszichológus véleményalkotásában is előnyös körülmény. Mind a pszichológus, mind a bíróság vizsgálja a szülői alkalmasságot, azt azonban már most a figyelmébe ajánljuk, hogy a perben tett állításait Önnek kell bizonyítania (pl. tanúval, okirattal), ezért érdemes ezeket előzetesen jól átgondolnia, akár saját feljegyzéseket is készítenie.

Természetesen az online kérdésre adott véleményezés az ügy lényeges körülményei ismerete hiányában nem alkalmas másra, mint egy-egy szempont felvetésére, ezért erősen

javasoljuk, hogy jelen választ is csak gondolatébresztőnek tekintse, s bármely konkrét lépésre konkrét jogi-szakmai (pl. ügyvédi) támogatás mellett határozza el magát.

Válaszadó:

A választ dr. Tiba Zsolt válóperes ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?