A lakásunk az én tulajdonomban van, amelyet a házasságkötésünk előtt örököltem felerészben és ajándékozás útján kaptam felerészben. A feleségem állandó lakhelye is ez a lakás.
A válás során a feleségem a közösen végzett felújítások összegét követeli tőlem. Közös vagyonunk nincsen, egy gyermekünk van.
Mivel nem áll szándékomban kifizetni a felújítások költségét, ezért többször is megütött, megfenyegetett, hogy megrongálja a lakást és az autómat, és nem költözik el, míg ki nincs fizetve.
Távollétemben idegeneket enged be, a gyereket a tudtom nélkül vitte külföldre többször is. Nincsen követelésem vele szemben, hajlandó vagyok gyerektartást fizetni. Hogyan tudjuk a legrövidebben lezárni az ügyet és mi jár neki valójában?

A különvagyon

A házastárs különvagyonához tartozik – mint az Ön esetében is – a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás. Tehát a elmondottak alapján az ingatlan az Ön különvagyona, nem tartozik a közös vagyonhoz.

A közös vagyon

Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek valamint ezek terhei; közösen viselik a bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat. Azaz a felújítások költségét is. A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg.

Közös vagyon megosztása és a felújításra fordított összeg elosztása

A közös vagyon megosztása során egyébként igényelni lehet a közös vagyonból a különvagyonra, a különvagyonból a közös vagyonra és az egyik házastárs különvagyonából a másik házastárs különvagyonára történő ráfordítások és a másik vagyonból teljesített tartozások megtérítését is. Tehát az Ön esetében a amennyiben ezek a felújítások a közös vagyonból történtek, akkor annak felére tarthat igényt az Ön felesége.

Az autó

Az autóval kapcsolatban ezt nem tudom megállapítani; itt ismerni kellene a szerzés idejét elsőként.

A gyermek sorsa

A házasság felbontása iránt indított per során a bíróság a gyermek feletti szülői felügyeleti jogról és egyéb járulékos kérdésekről (kapcsolattartás, tartásdíj) is dönt a bíróság a felek egyezségének hiányában.

A lakás sorsa

Ekkor a bíróság a dönthet úgy kivételesen indokolt esetben , hogy a házastársat a másik házastárs kizárólagos tulajdonában vagy haszonélvezetében álló lakás kizárólagos használatára is feljogosíthatja, ha a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlása ezt a szülőt illeti meg és a kiskorú gyermek lakhatása másként nem biztosítható. Ebben az esetben a házastársat a bérlő jogállása illeti meg, azzal, hogy lakáshasználati joga rendes felmondással megfelelő cserelakás felajánlásával szüntethető meg.
Tehát a felek közötti egyezség hiányában előfordulhat az az eset is, hogy hiába kizárólagos tulajdonosa Ön az ingatlannak, annak használatára mégis az édesanyát jogosítja fel a bíróság, ha egyben a szülői felügyeleti jogot is neki ítéli és ha a gyermeke lakhatása másként nem megoldott.

Válaszadó: dr Antal Réka

A választ dr. Antal Réka válóperes ügyvéd adta.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?