Párommal egyező akaratnyilvánítás (megegyezés) alapján, felbontjuk házasságunkat. Párom „lett” a felperes, mivel ő sürgette/akarta nagyon a házasságot.
Gyermekünk nem született. Közös vagyon nincs. A Járásbíróságtól kapott – párom által beadott – keresetlevélen szerepel egy olyan pont:
„Több kereseti kérelem esetén: a kérelmek egymáshoz való viszonya:
– vagylagos
– egymás melletti.”
Az egymás melletti sor került megjelölésre. (Erről pótlapot nem mellékeltek.)
A párom állítja, nem akar mást, csak a válást.
Jogom van tartani egyéb követeléstől?
Külön vagyonnal rendelkezünk, melyről a házasság előtt vagyonjogi szerződést nem kötöttünk.

 

Válasz:

A válás során a bíróságnak döntenie kell a házasság felbontásáról, a közös gyermek szülői felügyeletéről, kapcsolattartásról, tartásdíjról, házastársi tartásról és az utolsó közös lakás használatáról, valamint az életközösség fennállásának idejéről. Ezekre mind külön-külön kereseti kérelmet kell előterjeszteni. Ezek a kérelmek „egymás mellettiek”, mindegyikről dönt a bíróság. A vagyonjogi kérdések ennek a pernek nem is lehetnek tárgyai, azt külön perben vagy megállapodással kell rendezni.

Válaszadó:

A választ dr. Gulyás-Németh Noémi ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász adta

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?